0 Troli
0 Tambah semua produk diselak ke troli Diselak

Industri 4.0

terdiri daripada penggunaan data, kuasa pengkomputeran dan kesaling hubungan. Ia merupakan satu bentuk data raya, Internet Of Things (ioT)serta pengkomputeran awan - juga difahami sebagai pemusatan maklumat dan storan berkaitan.
Industry 4.0

Dengan Industri 4.0, seluruh dunia akan mengalami era pendigitalan.

Ini bermakna sesiapa yang mampu menguasai data mereka sendiri akan ke hadapan.

Kini, hanya 1% dari data terkumpul digunapakai ke tahap maksimum sedangkan maklumat tersebut boleh digunapakai dengan lebih bermanfaat. Penjualan atas talian membolehkan pemerolehan data secara langsung. Data tersebut boleh digunakan untuk mencipta dan menetapkan pengalaman pelanggan ceara khusus.

Di samping itu, ia boleh menjana pendapatan hasil dari pengalaman positif para pengguna.

Dg1 Big data
DG1 ialah satu alatan berasaskan awan yang membolehkan IKS di seluruh dunia menyertai e-dagang. Kini, semua orang boleh mengumpulkan data raya dan mengewangkan hubungan bersama pelanggan mereka.
DG1 Industry 4.0 infographic

Kami faham betapa pentingnya untuk peniaga di Industri 4.0 berfikir dan berfungsi secara digital.

Tanpa digitalisasi, banyak perniagaan mungkin akan terkandas dan lupus di tengah jalan.