0 Troli
0 Tambah semua produk diselak ke troli Diselak

Borang aduan salahlaku

Di DG1.com, kami komited dalam menjadikan internet tempat yang lebih baik. Kami menentang sekerasnya sebarang kandungan bersifat kesat, haram ataupun bersalahan dengan terma penggunaan kami. Walaupun kami tidak bertanggung jawab terhadap tingkah laku, aktiviti ataupun kandungan yang dikeluarkan oleh pemilik laman, kami mengambil serius setiap laporan salahlaku dan kami akan menyiasat setiap aduan.

Untuk membuat laporan salah laku berkaitan dengan khidmat yang disediakan oleh platform DG1, sila isikan borang di bawah.