0 Giỏ hàng
0 Thêm tất cả sản phẩm đang lật vào giỏ hàng Lật lại

Công nghiệp 4.0

sử dụng dữ liệu, sức mạnh điện toán và kết nối và được thiếp lập trong "dữ liệu siêu lớn, dữ liệu mở, Internet vạn vật, điện toán máy-với-máy và điện toán đám mây" hoặc tập trung thông tin và lưu trữ liên quan.
Industry 4.0

Với Công nghiệp 4.0, toàn thế giới đều từng bước số hoá.

Những ai nắm giữ sức mạnh dữ liệu cá nhân sẽ là vị cứu tinh của lương lai của chính họ.

Như một cuộc cách mạng công nghiệp, Công nghiệp 4.0 sẽ dẫn lối ta đổi mới toàn bộ quy trình như sản xuất tự động và tương kết chặt chẽ. Ngoài ra, sự phát triển này thôi thúc ta phân tích dữ liệu. Một khi các công ty thu thập đủ dữ liệu, họ cần phải hành động để tận dụng nguồn lực này. Hiện nay, chỉ 1% dữ liệu được thu thập thật sự được tận dụng và mang lại lợi ích, dù người ta biết rằng thu thập và phân tích dữ liệu có thể đem lại nhiều ích lợi.

Bán hàng trực tuyến cho phép thu thập dữ liệu của bên thứ nhất. Sau đó, dữ liệu đó có thể được sử dụng để thiết lập và cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng, đồng thời có được doanh thu từ phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Tất nhiên, đây chính là mục tiêu cuối cùng.

Dg1 Big data
DG1 là công cụ trên nền tảng đám mây cho phép các công ty vừa và nhỏ trên toàn thế giới hội nhập trong bối cảnh số và trong khi thương mại điện tử đang chuyển mình nhanh chóng. Bây giờ, tất cả mọi người đều có thể thu thập dữ liệu siêu lớn và thu lợi từ mối quan hệ với khách hàng.
DG1 Industry 4.0 infographic

Chúng tôi biết các doanh nghiệp cần phải tư duy và ứng đáp "số hoá" theo Công nghiệp 4.0.

Nếu không số hoá, nhiều doanh nghiệp sẽ biến mất trong vòng 5 năm tới.