0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni

Pogoji uporabe

Podjetjem vseh velikosti ponujamo napredne funkcionalnosti.

NATANČNO PREBERITE NASLEDNJE POGOJE.

S KLIKOM NA GUMB »SOGLAŠAM« IZJAVLJATE, DA SE VI IN VSA PODJETJA, KI JIH ZASTOPATE, STRINJATE Z ZAVEZUJOČIMI POGOJI TEGA SPORAZUMA IN PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI  IN S TEM SKLENETA PRAVNO ZAVEZUJOČ SPORAZUM Z DRUŽBO DG1 Group Holdings Inc. (»DG1«).

ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, NE KLIKNITE NA SPODNJI GUMB »SOGLAŠAM«. ČE SE S TEM SPORAZUMOM STRINJATE V IMENU SVOJEGA PODJETJA, IZJAVLJATE, DA STE POOBLAŠČENI, DA SVOJE PODJETJE ZAVEŽETE K TEMU SPORAZUMU, IZRAZ »VI« PA SE NANAŠA NA VAŠE PODJETJE IN VAŠE POOBLAŠČENE UPORABNIKE.

ČE NIMATE TAKIH POOBLASTIL ALI ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI TEGA SPORAZUMA, MORATE IZBRATI GUMB »PREKLIČI« IN NE SMETE UPORABLJATI STORITVE. Ta sporazum, vključno z naročniškim obrazcem, ki ste ga izpolnili ob registraciji storitve (in/ali katere koli dogovorjene posodobitve) in v katerem ste izbrali ceno, rok, storitve in način plačila (»naročniški obrazec«), pogoji uporabe (ki so navedeni spodaj in vključeni s sklicevanjem) ter pravilnik o zasebnosti (skupaj imenovani »sporazum«), je sklenjen med družbo DG1 in vami kot osebo/subjektom, ki je naveden v naročniškem obrazcu.

TA SPORAZUM VELJA ZA (1) VSE NAROČNINE NA REŠITVE PROGRAMSKE OPREME KOT STORITVE (SAAS), KI JIH GOSTI DRUŽBA DG1 (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA DG1), IN (2) VSE DRUGE POVEZANE STORITVE, KI VAM JIH DRUŽBA DG1 LAHKO ZAGOTOVI V POVEZAVI S TAKIMI REŠITVAMI SAAS.

POGOJI UPORABE

 

1.Trajanje in opredelitev pojmov

 

1.1 Trajanje sporazuma.

Ta sporazum ostane v celoti veljaven od datuma sklenitve in ostane v veljavi, razen če in dokler se ne prekine, kot je določeno v 5. členu.

(a) »Pooblaščeni uporabniki« so vsi vaši zaposleni, svetovalci, pogodbeniki ali zastopniki, ki jih vaš skrbnik pooblasti za dostop do storitve in njeno uporabo v imenu vašega podjetja, pri čemer se vsaka od teh oseb strinja, da jo zavezujejo pogoji tega sporazuma.

(b) »Vsebina« je opredeljena v členu 6.3.

(c) »Podatk« so registracijski podatki, podatki o vaših pooblaščenih uporabnikih, strankah in stikih, poslovne, tržne in finančne informacije ter vsi podobni podatki, ki jih naložite v storitev.

(d) »Deležniki družbe DG1« so družba DG1 in njeni odgovorne osebe, direktorji, zastopniki, hčerinske družbe, dobavitelji in zaposleni.

(e) »Gradiva« so vsa dokumentacija, uporabniški priročniki ali drugo podobno gradivo, ki vam ga družba DG1 zagotovi v zvezi z vašo uporabo storitve.

(f) »Osebni podatki« imajo enak pomen, kot je določen v Pravilniku o zasebnosti.

(g) »Strokovne storitve« so prilagojene strokovne storitve (na primer oblikovanje spletne strani ali ustvarjanje vsebine spletne strani), ki vam jih družba DG1 ponudi v skladu z ločeno pisno pogodbo med vami in družbo DG1.

(h) »Storitev« pomeni katero koli rešitev SaaS družbe DG1, ki jo razvija, upravlja in vzdržuje družba DG1 (in njeni zunanji ponudniki storitev) in na katero se naročite prek spletnega mesta pod blagovno znamko ali nadzorom družbe DG1, ki vključuje povezavo do tega sporazuma.

Opredelitev storitve ne vključuje ločenih strokovnih storitev, ki jih lahko kupite od družbe DG1.

(i) »Vsebina tretjih oseb« pomeni vsebino, vključno s programsko opremo, ki je lahko v določenih primerih priložena storitvi.

 

2.UPORABA STORITVE

2.1 Licenca

Če se v celoti strinjate z vsemi splošnimi pogoji uporabe, družba DG1 vam in vašim pooblaščenim uporabnikom podeljuje omejeno, preklicno, osebno, neprenosljivo in neizključno pravico do dostopa do storitve in njene uporabe v skladu s tem sporazumom, ki ne velja za nadaljnjo prodajo ali zagotavljanje storitev tretjim osebam.

Z uporabo storitve jamčite, da boste vi in vaši pooblaščeni uporabniki pri uporabi storitve ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, med drugim tudi z zakoni o preprečevanju neželene elektronske pošte v Kanadi.

 

2.2 Smernice za dostop in varnost

Vaši pooblaščeni uporabniki bodo uporabljali svoje pravo ime in veljavne e-poštne naslove ter ustvarili gesla, ki jih bodo uporabljali v povezavi s svojim e-poštnim naslovom za dostop do storitve in njeno uporabo.

Za zagotavljanje varnosti in zaupnosti svojih gesel ste odgovorni sami.

Svojih gesel ne smete nikoli in nikomur posredovati.

Preprečevali boste nepooblaščen dostop do storitve ali njeno uporabo ter družbo DG1 nemudoma obvestili o vsaki taki nepooblaščeni uporabi.

Vi ste odgovorni za uporabo storitve ali druge osebe, ki uporabljajo vaša gesla.

Vaša odgovornost je, da zagotovite, da so gesla vašega računa dovolj močna in jih redno spreminjate, da preprečite nepooblaščen dostop.

Zagotoviti morate, da je vaš sistem varen in uporablja posodobljeno protivirusno in varnostno storitev, ki je na voljo na trgu.

Družba DG1 ne prevzema nikakršne odgovornosti za nobenega od vaših sistemov.

Dostopa do storitve ne boste uporabljali za:

(a) pridobivanje, zbiranje, zajemanje ali združevanje informacij ali podatkov o storitvi ali informacij ali podatkov drugih uporabnikov brez njihove privolitve;

(b) dostop, spreminjanje ali kopiranje podatkov ali informacij o storitvi ali drugih uporabnikih brez njihovega soglasja;

(c) poseganje v celovitost ali motenje delovanja storitve ali v njej vsebovanih podatkov; ali

(d) nadlegovanje ali oviranje drugega uporabnika pri uporabi in koriščenju storitve.

DG1 ne zagotavlja, da je storitev primerna, zakonita ali na voljo za uporabo v vaši državi.

Tisti, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo, to počnejo po lastni volji in na lastno odgovornost ter so odgovorni za spoštovanje vseh veljavnih zakonov (lokalnih, državnih in mednarodnih).

 

2.3 Podatki

Odgovornost za vse podatke, ki jih objavite v storitvi, nosite sami.

Ne boste objavljali ali prenašali nobenih podatkov, informacij, vsebine ali gradiva, ki:

(a) kršijo, protipravno odtujujejo ali kršijo pravice intelektualne lastnine, pravice javnosti/zasebnosti ali druge pravice katere koli tretje osebe ali kateri koli zakon ali predpis; ali

(b) vsebuje kakršne koli viruse ali programske postopke, namenjene poškodovanju, prikritemu prestrezanju ali odtujitvi katerega koli sistema, podatkov, varnosti ali osebnih podatkov.

V primeru vaše kršitve določil člena 2.3 lahko družba DG1 sprejme kakršne koli ukrepe za odpravo nepravilnosti; vendar družba DG1 ni dolžna preverjati podatkov ali vsebine v storitvi glede točnosti ali morebitne odgovornosti.

2.4 Omejitve uporabe

Vi ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v vašem računu.

Ne boste izvajali niti ne boste poskušali:

(a) povratnega inženiringa, razstavljanja ali razčlenjevanja katere koli komponente storitve;

(b) kakršnih koli posegov v delovanje storitve ali strojne opreme in omrežja, ki se uporabljata za delovanje storitve;

(c) izvajati dejanj, v okviru katerih bi storitev uporabljali v korist tretje osebe ali vodenje storitvene pisarne;

(d) spreminjati, kopirati ali ustvarjati izpeljank na podlagi katerega koli dela storitve; (e) drugače uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki presega obseg uporabe, dovoljen v členu 2.1.

(f) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki je nezakonit, žaljiv, obrekljiv, nespodoben, pornografski, nespoštljiv, opolzek, sugestiven, nadlegujoč, grozeč, posega v zasebnost ali pravice javnosti, je žaljiv, podžigajoč, goljufiv ali kako drugače neprimeren;

(g) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki bi pomenil, spodbujal ali dajal navodila za kaznivo dejanje, kršil pravice katere koli stranke ali kako drugače povzročil odgovornost ali kršil lokalno, deželno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo;

(h) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki bi lahko kršil kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge intelektualne ali lastniške pravice katere koli stranke kjer koli na svetu;

(i) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki razkriva osebne podatke o drugi osebi, razen če je to dovoljeno s tem sporazumom, ali ki se izdaja za katero koli osebo ali subjekt ali kako drugače napačno prikazuje vašo povezanost z osebo ali subjektom;

(j) uporabljati storitve ali na kakršen koli način dostopati do storitve za neželene promocije, politične kampanje, oglaševanje ali nagovarjanje;

(k) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki v storitev vnaša ali širi viruse, poškodovane podatke ali druge škodljive, moteče ali uničujoče datoteke ali programske postopke, namenjene poškodovanju, prikritemu prestrezanju ali prisvajanju katerega koli sistema, podatkov, varnosti ali osebnih podatkov; ali

(l) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na kakršen koli način, ki je po izključni presoji družbe DG1 nesprejemljiv ali ki omejuje ali preprečuje kateri koli drugi osebi uporabo ali uživanje storitve, ali ki lahko družbo DG1 ali njene uporabnike izpostavi kakršni koli škodi ali odgovornosti, ali ki ustvarja ali nalaga neustrezno obremenitev ali ustvarja velike transakcije, ki porabljajo pasovno širino v storitvi; ali

(m) uporabljati storitev ali dostopati do storitve na način, ki povzroča preveliko obremenitev ali stres v omrežju DG1 s pretiranimi klici API ali drugo nestandardno uporabo.

2.5 Pooblaščeni uporabniki

Vaša uporaba storitve (glede števila pooblaščenih uporabnikov, največjih velikosti seznamov, mesečnih omejitev e-pošte itd.) mora biti skladna z omejitvami, določenimi v naročniškem obrazcu za raven naročnine, ki ste jo kupili (Družba DG1 lahko spremlja vašo skladnost s temi omejitvami in če ugotovi prekomerno uporabo, zahteva nadgradnjo na ustrezno višjo raven naročnine).

2.6 Začasna prekinitev ali prenehanje uporabe

Poleg vseh drugih pravic ali pravnih sredstev, ki jih ima družba DG1 po tem sporazumu ali po zakonu, lahko družba DG1 v skladu s členom 3.7 prekine ali začasno prekine (delno ali v celoti) vaš dostop do storitve.

Odgovorni ste za vse zahtevke, pristojbine, globe, kazni in druge odgovornosti, ki jih ima družba DG1 ali drugi in nastanejo ali so posledica vaše kršitve tega sporazuma ali uporabe storitve.

2.7 Vsebina

Družba DG1 ne predstavlja ali jamči za resničnost, točnost ali zanesljivost vsebine ali podatkov, ki jih objavite, shranite ali naložite vi, kateri koli uporabnik storitve ali katera koli tretja oseba v storitvi, v njej ali nanjo, niti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki iz tega izhaja, prav tako družba DG1 ni odgovorna za napake, obrekovanje, žaljivke, razžalitve, opustitve, laži, obscenosti, pornografijo ali prostaštvo, na katere lahko naletite.

STORITEV UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST, DA STE IZPOSTAVLJENI TAKŠNEMU GRADIVU.

2.8 Varnostna ranljivost

Da bi storitev ostala čim bolj varna, ne smete razkriti nobene varnostne ranljivosti nobeni osebi, razen družbi DG1.

Takoj ko odkrijete kakršno koli težavo ali problem, ki bi lahko predstavljal tveganje za varnost ali uporabo storitve ali za katere koli uporabniške podatke, vključno z osebnimi podatki, morate o tem obvestiti družbo DG1, tako da se obrnete na info@dg1.com.

2.9 Storitev in tehnologija

Družba DG1 ima v izključni lasti in obdrži vse pravice, naslove in interese v zvezi z gradivi na svojem spletnem mestu, vsemi formati, oblikami, vmesniki, informacijami, besedilom, podatki, grafikami, slikami, videi, logotipi, ikonami, zvoki, vsebino, računalniško kodo, zaupnimi informacijami družbe DG1 ter lastniškimi informacijami in tehnologijo družbe DG1, ki jih družba DG1 uporablja ali vam jih zagotavlja v povezavi s storitvijo, in njihovimi zbirkami (»tehnologija«).

Storitev je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine v skladu z zakoni Kanade in drugih držav, vključno z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah, in je v lasti družbe DG1 ali pa je zanjo pridobila licenco.

»DG1 Group Holdings Inc.« in drugi logotipi DG1 ter imena izdelkov in storitev so ali so lahko blagovne znamke družbe DG1 (»znaki DG1«).

Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja in razen če to omogoča izključno povezava, ki jo zagotovimo, se strinjate, da ne boste na kakršen koli način prikazovali ali uporabljali znamk DG1, ne glede na to, ali so registrirane ali ne.

Na vsaki kopiji gradiva morate ohraniti vse avtorske pravice, blagovne in storitvene znamke ter druga lastniška obvestila, ki jih vsebuje izvirna storitev.

Razen licenc, ki so vam izrecno podeljene v tem sporazumu, vam ni podeljena nobena licenca ali druge pravice v storitvi in vse take pravice si družba DG1 izrecno pridržuje.

Družba DG1 ima brezplačno, svetovno, prenosljivo, podlicenčno, nepreklicno in trajno licenco, da uporabi ali v storitev vključi vse vaše predloge, zahteve za izboljšave, priporočila ali druge povratne informacije, povezane s storitvijo.

3.NADOMESTILA IN PLAČILNI POGOJI

3.1 Nadomestila

Nadomestila za storitev temeljijo na uporabi (glej obsega uporabe v naročniškem obrazcu), zahteve družbe DG1 glede zaračunavanja pa so določene v naročniškem obrazcu in se lahko občasno spremenijo po presoji družbe DG1 (»Nadomestila«).

3.2 Ponavljajoče obračunavanje

S tem pooblaščate družbo DG1, da vam zaračuna periodično naročnino (glede na vaš obseg uporabe) v periodičnem obdobju in po veljavnih cenah za storitev, določenih v naročniškem obrazcu, ter vse druge stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo storitve, prek dogovorjenega načina plačila (po potrebi vključno z vašo kreditno kartico), kot je določeno v naročniškem obrazcu.

Pri nekaterih kreditnih karticah vam lahko izdajatelj vaše kreditne kartice zaračuna provizijo za transakcije v tujino ali druge stroške.

Ti stroški so izključno vaša odgovornost.

3.3 Odstopanja

Zavedate se, da se lahko znesek, ki se obračuna vsak mesec, iz meseca v mesec razlikuje zaradi razlogov, ki lahko vključujejo različne zneske zaradi promocijskih ponudb, spremembe ali dodajanja storitve ali uvrstitve v višji ali nižji paket glede na vašo uporabo.

Vaš paket bo znižan samo, če so bili vsi trije glavni atributi obsega uporabe (stiki, prodaja in rezervacije) nižji od najvišjih vrednosti obsega uporabe, navedenih za nižji paket.

Družbo DG1 pooblaščate, da spremeni mesečne obračune skladno s temi spremembami.

3.4 Spremembe cen

Družba DG1 si pridržuje pravico, da kadar koli in na kakršen koli način po lastni presoji prilagodi nadomestila za storitev, pri čemer vse spremembe cen storitve začnejo veljati v naslednjem obračunskem obdobju, opisanem v naročniškem obrazcu.

Storitev lahko na podlagi obvestila družbi DG1 prekinete skladno s členom 5.

3.5 Samodejno obračunavanje

Družba DG1 samodejno obdeluje plačila in račune za vsa denarna sredstva, ki so ji v skladu s tem sporazumom dolgovana, prek načinov plačila, določenih določenih v naročniškem obrazcu.

Zaradi večje jasnosti se registracija vaše pravice do dostopa do storitve začne, ko družba DG1 obdela prvo plačilo za prvo obračunsko obdobje.

3.6 Dajatve

Plačati morate vse dajatve za osebno lastnino, promet, uporabo, dodano vrednost, davčne odtegljaje in podobne dajatve (razen davkov na neto dohodek družbe DG1), ki izhajajo iz transakcij, opisanih v tem sporazumu, tudi če ti zneski niso navedeni na naročniškem obrazcu.

Če ste oproščeni plačila prodajnih ali drugih davkov, se strinjate, da boste družbi DG1 na njeno zahtevo predložili ustrezno potrdilo o oprostitvi.

3.7 Neplačilo; druge pravice do začasne prekinitve

Družba DG1 lahko prekine storitev, če so podatki za obračun ali kontaktni podatki, ki ste jih navedli, napačni ali goljufivi.

Družba DG1 si pridržuje tudi pravico, da po lastni presoji začasno prekine vaš dostop do storitve in/ali njeno uporabo:

(a) če je katero koli plačilo zapadlo, vendar ni bilo plačano, in ste bili pozvani, vendar v štirinajstih (14) dneh niste takoj odpravili takšnega neplačila; ali

(b) če na vašem računu nastane spor glede tega, kdo v vašem podjetju je pooblaščen za delovanje ali upravljanje vašega računa, in če družbi DG1 zainteresirane stranke, povezane z vašim računom, nemudoma ne predložijo pisnih navodil, ki v celoti rešujejo spor.

Po prekinitvi storitve na podlagi člena 3.7 in neporavnanih plačilnih obveznostih vam bo družba DG1 poslala povezavo za izvoz vaših podatkov v storitvi.

Po tridesetih (30) dneh od datuma obvestila s povezavo bodo vaši podatki trajno izbrisani.

Potrjujete in se strinjate, da v primeru spora glede upravljanja vašega računa:

(c) če je navedeni lastnik računa korporacija, družba z omejeno odgovornostjo ali drug registriran subjekt, se lahko DG1 opre na javne evidence (če so na voljo) v zvezi z ustreznimi pooblaščenimi izvršnimi direktorji ali upravitelji vašega subjekta; ali

(d) če je navedeni lastnik družba, ki posluje pod trgovskim imenom ali samostojni podjetnik ali kateri koli drug subjekt, za katerega javne evidence o nadzoru niso zlahka dostopne na spletu, lahko družba DG1 domneva, da je oseba ali subjekt, ki je izvajal plačila na vašem računu, pooblaščen za upravljanje računa.

Strinjate se, da družba DG1 ne odgovarja vam in nobeni tretji osebi za kakršno koli prekinitev storitve, ki je posledica vašega neplačila nadomestil ali spora glede pravic upravljanja vašega računa.

3.8 Brez možnosti vračila

PLAČILA SO NEVRAČLJIVA. ZA DELNO UPORABLJENA OBDOBJA NI POVRAČIL ALI DOBROPISOV.

Po vsaki prekinitvi, razen v primeru prekinitve iz razloga v skladu s členom 5.3, boste imeli še naprej dostop do storitve do konca tekočega obračunskega obdobja.

4.ODGOVORNOSTI DRUŽBE DG1

4.1 Dostop do informacij

Med trajanjem tega sporazuma se mora družba DG1 pravočasno odzvati na vse vaše razumne zahteve po ustreznih informacijah, ki vam omogočajo dostop do storitve v skladu s tem sporazumom.

4.2 Dostop do storitve

Družba DG1 vam v obsegu, ki je potreben za izvajanje katere koli storitve, zagotovi potreben dostop za uporabo storitve v skladu s pogoji tega sporazuma in veljavnimi pogoji uporabe.

Zavedate se, da storitev včasih ni na voljo zaradi nadgradenj ali vzdrževanja.

Družba DG1 si bo po svojih najboljših močeh prizadevala, da vas obvesti, kdaj storitev ne bo na voljo zaradi nadgradnje ali vzdrževanja.

S tem potrjujete in se strinjate, da se storitev zagotavlja iz Kanade ne glede na vašo lokacijo.

Poleg tega se zavedate in strinjate, da je storitev odvisna od sistemov tretjih oseb, zato družba DG1 ne zagotavlja razpoložljivosti storitve ali dostopa do nje.

4.3 Varnost v družbi DG1

Družba DG1 si bo po najboljših močeh prizadevala zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe za zaščito varnosti osebnih podatkov in jih bo zaščitila pred tveganji, kot so dostop, uporaba, razkritje, uničenje in spreminjanje.

Družba DG1 bo omejila dostop do osebnih podatkov znotraj družbe DG1 na podlagi »potrebe po seznanitvi« in

v skladu s svojim pravilnikom o zasebnosti in veljavnimi zakoni.

VI (IN NE DRUŽBA DG1) STE SAMI ODGOVORNI, DA ZAGOTOVITE IN HRANITE VARNOSTNE KOPIJE (ZUNAJ STORITVE) VSEH OSEBNIH PODATKOV, PODATKOV IN VSEBINE, KI JIH UPORABLJATE S STORITVIJO.

4.4 Izjava o omejitvi odgovornosti

RAZEN ČE JE IZRECNO DOLOČENO V TEM SPORAZUMU, DRUŽBA DG1 NE DAJE NIKAKRŠNIH IZJAV, JAMSTEV ALI POGOJEV.

STORITEV JE ZAGOTOVLJENA NA PODLAGI NAČEL »TAKO KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO« BREZ KAKRŠNIH KOLI IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV, POGOJEV ALI IZJAV.

DRUŽBA DG1 IZRECNO ZAVRAČA VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, KI BI LAHKO VELJALE ZA STORITEV, MED DRUGIM TUDI IMPLICITNE GARANCIJE ALI POGOJE GLEDE LASTNIŠTVA, NEDOTAKLJIVOSTI, NEPREKINJENEGA DELOVANJA, PRODAJLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

5.TRAJANJE IN PRENEHANJE

5.1 Standardno obdobje

Začetno obdobje vaše naročnine na storitev se začne z oddajo ali izvedbo obrazca za naročnino in traja od meseca do meseca, dokler se naročnina ne prekine, kot je določeno v tem členu 5.

Veljavnost tega sporazuma se samodejno prekine, ko se prekinejo vse aktivne naročnine na vse storitve.

5.2 Prenehanje brez razloga

Vsaka stranka lahko prekine obdobje naročnine na storitev s pisnim obvestilom drugi stranki trideset (30) dni vnaprej.

Pravice družbe DG1 do odpovedi dopolnjujejo morebitne pravice do začasne prekinitve, ki jih ima v skladu s tem sporazumom.

Družba DG1 lahko vašo vsebino in podatke kadar koli po lastni presoji, z obvestilom ali brez njega, dodatno uredi ali spremlja.

5.3 Prenehanje z razlogom

Družba DG1 lahko ta sporazum prekine kadar koli po tem, ko vas pisno obvesti v treh (3) delovnih dneh, če po mnenju družbe DG1, ki je dokončno in zavezujoče, nastopi katera koli od naslednjih okoliščin:

(a) vaša goljufija, nepoštenost, kršitev zakona ali katerega koli drugega zakona;

(b) kakršno koli vaše dejanje ali dejavnost, ki lahko negativno vpliva na interese ali ugled družbe DG1 ali kako drugače ogroža ugled družbe DG1;

(c) vaše ravnanje, ki škoduje poslovanju ali finančnemu položaju družbe DG1, kot to po lastni presoji določi družba DG1;

(d) v obsegu, uporabljenem v storitvah ali drugače v skladu s tem sporazumom, kakršno koli vaše neupoštevanje katerega koli pogoja uporabe storitve v katerem koli trenutku (razen v zvezi z zamudami pri plačilu, ki jih ureja člen 3.7); ali

(e) kakršno koli neizpolnjevanje katerega koli pogoja ali določila tega sporazuma ali kakršno koli vaše neresnično, nepravilno ali netočno izjavo ali jamstvo kadar koli v času veljavnosti tega sporazuma.

5.4 Posledice prenehanja

Ob prekinitvi naročniškega obdobja za storitev je treba v celoti plačati vsa nadomestila, ki so takrat zapadla in jih je treba poravnati družbi DG1.

Če bo družba DG1 prejela vsa takšna nadomestila, bo še naprej omogočala prenos vaših podatkov do datuma prekinitve.

Poleg tega lahko v obdobju tridesetih (30) dni po prekinitvi poskrbite za prenos svojih podatkov tako, da se obrnete na družbo DG1.

Po izteku tega tridesetdnevnega (30) obdobja lahko družba DG1 vaše podatke odstrani iz produkcijskega okolja storitve.

Določbe tega sporazuma, ki naj bi po svoji naravi ostale v veljavi tudi po izteku ali prekinitvi, ostanejo v veljavi, med drugim tudi obveznosti glede zaupnosti, zaščite intelektualne lastnine, odškodnin ter plačila neplačanih nadomestil in stroškov.

5.5 Družba DG1 ni odgovorna za vsebino ali storitve tretjih oseb

Storitev lahko tretje osebe (med drugim trženjski ali storitveni partnerji družbe DG1) združijo s storitvijo tretje osebe, ki je namenjena lažji uporabi storitve v določenih tržnih nišah ali prilagoditvi storitve za uporabo s strani določenih kategorij ciljnih strank.

Če storitev kupite od takšnih tretjih oseb ali od njih pridobite vsebino tretje osebe ali storitve konfiguracije (čeprav lahko osnovno storitev kupite neposredno od družbe DG1), družba DG1 na noben način ne jamči in ni odgovorna za takšno vsebino tretje osebe, vi pa se strinjate, da se boste v primeru pritožb ali težav v zvezi z vsebino tretje osebe ali njeno interakcijo s storitvijo obrnili izključno na zadevnega ponudnika tretje osebe (in ne na družbo DG1).

6.ZAUPNOST; UPORABA IMEN

6.1 Zaupne informacije

Za namene tega sporazuma zaupne informacije vključujejo poslovne pogoje v naročniškem obrazcu, vaše podatke, storitev in gradiva ter vse informacije, ki so ob razkritju jasno pisno opredeljene kot zaupne ali ki bi jih stranka prejemnica glede na naravo informacij in okoliščine razkritja morala razumno razumeti kot zaupne (»Zaupne informacije«).

Vsaka stranka se strinja:

(a) da bo prejela in ohranila v zaupnosti vse zaupne informacije, ki ji jih je razkrila druga stranka ali tretja oseba;

(b) da ne bo uporabljala zaupnih informacij druge stranke, razen v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njenih obveznosti ali uveljavljanje pravic po tem sporazumu;

(c) omejiti notranje razširjanje zaupnih informacij na tiste zaposlene in izvajalce prejemnika, ki jih morajo poznati in so jih dolžni varovati, ter

(d) da bo varovala njihovo zaupnost na enak način, kot varuje zaupnost podobnih lastnih informacij in podatkov (pri čemer bo ves čas ravnala vsaj z razumno stopnjo skrbnosti pri varovanju teh zaupnih informacij).

Družba DG1 bo svojim zaposlenim omejila dostop do vaših zaupnih podatkov le na tiste zaposlene, ki so potrebni za uspešno zagotavljanje storitve.

Družba DG1 lahko zaupne informacije razkrije na podlagi potrebe po seznanitvi svojim pogodbenikom, ki so sklenili pisne sporazume, na podlagi katerih morajo te informacije varovati kot strogo zaupne in jih uporabljati le za lažje opravljanje svojih storitev za družbo DG1 v zvezi z izvajanjem tega sporazuma.

Zaupne informacije ne vključujejo informacij, ki:

(i) so javno znane;

(ii) so splošno znane v panogi pred razkritjem;

(iii) so postale javno znane brez krivde prejemnika po tem, ko jih je stranka razkrila; ali

(iv) za katere prejemnik izve od tretje osebe, ki ni zavezana obveznostim nerazkrivanja do razkrivajoče stranke in ima zakonito pravico razkriti take informacije prejemniku.

Ta člen 6.1 ne prepoveduje razkritja zaupnih informacij, če tako razkritje zahteva zakon ali odredba sodišča ali drugega vladnega organa.

Stranki se strinjata, da bosta drugo stranko nemudoma obvestili o prejemu sodnega poziva ali druge podobne zahteve za takšno razkritje.

6.2 Podatki o kreditnih karticah

Družba DG1 se strinja, da bo vse posredovane podatke o kreditnih karticah hranila in shranjevala le toliko časa, kolikor je potrebno za poslovne, pravne in/ali regulativne namene, ter da bo uporabljala standardne industrijske prakse za zaščito teh podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem ali uporabo.

6.3 Podatki in vsebina

Glede podatkov in vsebine izjavljate in zagotavljate:

(a) da imate vse pravice do podatkov in vseh vsebin, ki ste jih naložili, vključno z vsemi dizajni, slikami, animacijami, videoposnetki, zvočnimi datotekami, pisavami, logotipi, ilustracijami, kompozicijami, umetniškimi deli, vmesniki, besedili, literarnimi deli in drugimi materiali (»Vsebina«), ali da imate (in boste imeli) vsa pooblastila, naslove, licence, soglasja in pristojnosti v zvezi z vsebino ali podatki, ki so potrebni za zakonito uporabo, objavo, prenos ali licenciranje vseh pravic in interesov v zvezi s to vsebino ali podatki;

(b) da so vsebina ali podatki (in bodo še naprej) resnični, aktualni, točni ter da ne posegajo v pravice tretjih oseb in in jih jih na noben način ne posedujete, objavljate, prenašate ali prikazujete nezakonito;

(c) da ste pridobili vsa soglasja in dovoljenja, ki jih zahtevajo vsi veljavni zakoni glede objave, prenosa in objave vseh osebnih podatkov in/ali slike ali podobe katere koli osebe, subjekta ali premoženja, ki so del vsebine ali podatkov, in da boste spoštovali vse zakone, ki veljajo v zvezi s tem.

6.4 Uporaba imen pri trženju

Ime ali blagovno znamko in poverilnice družbe DG1 lahko uporabljate na primeren in sprejemljiv način za svoje standardne tržne promocije, če se strinjate, da boste na zahtevo družbe DG1 prenehali ali spremenili takšno uporabo, če je takšna uporaba v nasprotju s politikami družbe DG1 glede blagovne znamke, lahko povzroči zmedo blagovne znamke na trgu ali je za družbo DG1 kako drugače neprimerna.

Podobno lahko družba DG1 uporablja vaše poslovno ime na ustrezen in sprejemljiv način za standardne tržne promocije, pod pogojem, da se družba DG1 strinja, da na vašo zahtevo prekine ali spremeni takšno uporabo, če je takšna uporaba v nasprotju z vašo politiko blagovne znamke, lahko povzroči zmedo blagovne znamke na trgu ali je za vas kako drugače neprimerna.

Sprejemljive in standardne tržne promocije med drugim vključujejo: sezname strank, sporočila za javnost, ankete, intervjuje, ugledne poslovne publikacije, televizijo, predstavitev in promocijo spletne strani itd.

7.ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST IN PRAVNA SREDSTVA

7.1 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

DELEŽNIKE DG1 BOSTE RAZBREMENILI, BRANILI IN ZAŠČITILI PRED VSEMI ZAHTEVKI, TOŽBAMI, TERJATVAMI, IZGUBAMI, IZDATKI, STROŠKI ALI ŠKODO VSEH VRST, KI JIH LAHKO UTRPIJO STRANKE DG1 ALI NJENI UPORABNIKI ALI STRANKE ZARADI:

(A) VAŠE KRŠITVE KATEREGA KOLI POGOJA TEGA SPORAZUMA; (B) VAŠE KRŠITVE KATERE KOLI PRAVICE TRETJE OSEBE, VKLJUČNO Z AVTORSKIMI PRAVICAMI, LASTNINSKIMI PRAVICAMI ALI PRAVICAMI DO ZASEBNOSTI, ALI KRŠITVE KATERE KOLI VELJAVNE ZAKONODAJE, KI IZHAJAJO IZ VAŠE VSEBINE ALI PODATKOV IN/ALI VAŠE UPORABE STORITVE ALI STROKOVNIH STORITEV; IN/ALI (C) UPORABE STORITVE ALI STROKOVNIH STORITEV S STRANI VAS ALI VAŠIH POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV

7.2 Sodne odredbe

Obe strani se zavedata, da bo nespoštovanje katere koli določbe tega sporazuma družbi DG1 povzročilo škodo, ki je ne bi bilo mogoče ustrezno nadomestiti z denarno odškodnino.

V skladu s tem se strinjate, da ima družba DG1 v primeru takšnega neizpolnjevanja (ali grožnje neizpolnjevanja) in poleg vseh drugih pravnih sredstev, ki so družbi DG1 na voljo po zakonu ali na podlagi pravnega reda, pravico, da pri pristojnem sodišču zahteva takšno pomoč v obliki prepovedi dostopa, sodne odredbe, odloka ali kako drugače, kot je primerno za zagotovitev skladnosti z določbami tega sporazuma.

8.JAMSTVO; OMEJITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBE DG1

8.1 Družba DG1 jamči, da bodo vse opravljene strokovne storitve v obdobju tridesetih (30) dni po njihovi dobavi opravljene strokovno in v skladu s strokovnimi standardi za primerljive storitve v panogi.

Za vsako kršitev tega jamstva, ki jo pravočasno prijavite, je vaše izključno pravno sredstvo ponovna izvedba pomanjkljivih strokovnih storitev, in če družba DG1 ne more ponovno izvesti pomanjkljivih strokovnih storitev v skladu z jamstvom, ste upravičeni do vračila dela nadomestil, ki ste jih plačali družbi DG1 za takšne pomanjkljive strokovne storitve, pri čemer je to vračilo celotna odgovornost družbe DG1 do vas za takšne strokovne storitve.

8.2 Omejitev odgovornosti

DRUŽBA DG1 VAM V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, MED DRUGIM ZA ZAMUDE, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO VSEBINE, IZGUBO POSLOVANJA ALI DRUGO IZGUBO, KI IZHAJA IZ TEGA SPORAZUMA ALI JE POSLEDICA TEGA SPORAZUMA, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

ZGORAJ NAVEDENO VELJA NE GLEDE NA TO, ALI TAKŠNA ODGOVORNOST IZHAJA IZ POGODBE, MALOMARNOSTI, PREKRŠKA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI KATERE KOLI DRUGE TEORIJE PRAVNE ODGOVORNOSTI.

POLEG TEGA KUMULATIVNA ODGOVORNOST DRUŽBE DG1 PO TEM SPORAZUMU V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA ZNESKA, KI STE GA DRUŽBI DG1 PLAČALI V ŠESTIH MESECIH PRED DOMNEVNIM DOGODKOM ODGOVORNOSTI. ČE UPORABLJATE RAZLIČICO BETA STORITVE, KUMULATIVNA ODGOVORNOST DRUŽBE DG1 PO TEM SPORAZUMU NE BO PRESEGLA DESET DOLARJEV (10,00 USD) ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI RAZLIČICA BETA STORITVE.

8.3 Ne glede na vse druge določbe tega sporazuma se družba DG1 v nobenem primeru ne sme šteti za "izdajatelja" katere koli vsebine ali podatkov, na noben način ne podpira nobene vsebine ali podatkov in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino ali podatke, ki jih naloži, objavi, objavi in/ali da na voljo kateri koli uporabnik ali katera koli druga stranka v storitvi in/ali prek nje, za kakršno koli uporabo s strani katere koli stranke ali za kakršno koli izgubo, izbris ali poškodbo te vsebine ali podatkov ali kakršno koli izgubo, škodo, stroške ali izdatke, ki jih lahko utrpite ali imate vi ali drugi zaradi objave, dostopa in/ali zanašanja na katero koli vsebino ali podatke ali v zvezi z njimi.

Poleg tega družba DG1 ni odgovorna za kakršne koli napake, obrekovanje, žaljivke, laži, obscenost, pornografijo, napeljevanje in/ali kakršno koli drugo nezakonito in/ali kršiteljsko vsebino ali podatke, na katere lahko naletite vi ali katera koli druga stranka.

9.NEODVISNOST

9.1 Neodvisnost

Ste neodvisni in niste zaposleni, zastopnik, skupni podjetnik ali partner družbe DG1.

Izključno ste odgovorni za nadzor in vodenje opravljenih storitev ter ste odgovorni za način opravljanja storitev, za metodo, uporabljeno pri opravljanju teh storitev, ter za vsa dejanja in stvari, opravljene pri opravljanju zgoraj navedenega.

Nobena določba v tem sporazumu in razmerju, ki se vzpostavi med strankama, ne bo neposredno ali posredno pomenila, da so vaši zaposleni, pogodbeniki in osebje zaposleni, skupni podjetniki, zastopniki ali uslužbenci družbe DG1, poleg tega pa se nobena določba tega sporazuma ne razlaga kot razbremenitev dolžnosti ali obveznosti, ki so vam naložene kot neodvisnemu pogodbeniku.

9.2 Pristojnost

Nobena stranka ni pooblaščena, da deluje v imenu druge stranke ali da prevzame kakršno koli obveznost v imenu druge stranke, razen če je to izrecno določeno v tem sporazumu.

10.SPLOŠNE DOLOČBE

10.1 Izrecno soglasje

S sklenitvijo tega sporazuma izrecno soglašate s prejemanjem elektronskih sporočil (e-poštnih sporočil, besedilnih sporočil, takojšnjih sporočil ali podobnih oblik sporočil) od družbe DG1, ki vsebujejo informacije v zvezi s storitvijo.

Če želite storitev uporabljati v mobilni napravi, izrecno soglašate tudi z namestitvijo storitve (in vseh posodobitev), ki so potrebne za uporabo storitve kot aplikacije v mobilnih napravah.

Za preklic soglasja za prejemanje elektronskih sporočil in/ali posodobitev storitve se lahko kadar koli obrnete na družbo DG1 na spodaj navedeni naslov, telefonsko številko in e-pošto.

10.2 Obvestila

Vsako obvestilo ali drugo sporočilo, ki ga zahteva ali dovoljuje ta sporazum in ki naj bi imelo pravni učinek, mora biti drugi stranki posredovano v pisni obliki.

Obvestila lahko pošljete na naslov 618 - 688 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia, V6B 1P1, CANADA, info@DG1.com in DG1 vam lahko pošlje obvestilo na e-poštni naslov, kot je dokumentiran v naročniškem obrazcu.

Obvestila se štejejo za poslana naslednji polni delovni dan v provinci Britanska Kolumbija po datumu pošiljanja.

10.3 Čas je ključnega pomena

Pri izpolnjevanju vseh vaših obveznosti po tem sporazumu in vseh njenih delov je bistvenega pomena čas in nobeno podaljšanje ali sprememba tega sporazuma ne pomeni odpovedi tej določbi.

10.4 Celovit sporazum

Ta sporazum predstavlja celoten sporazum med strankama glede vseh zadev, ki jih vsebuje, ter nadomešča vse druge predhodne ali sočasne sporazume katere koli vrste.

Družba DG1 lahko ta dogovor kadar koli spremeni.

Z uporabo storitve po vsaki taki spremembi se strinjate s spremembo.

Če se ne strinjate s katero koli spremembo tega dogovora, morate takoj prenehati uporabljati storitev in obvestiti družbo DG1, da prekinjate dogovor.

Vsi časovni roki, na katere se sklicuje ta sporazum, so s sklicevanjem vključeni v ta sporazum in so njegov sestavni del.

10.5 Korist

Ta sporazum je v korist in zavezujoč za stranke in njihove zakonite ali osebne zastopnike, dediče, izvršitelje, upravitelje, naslednike ali priznane prevzemnike.

10.6 Odstop ali podizvajanje

Tega sporazuma ne smete odstopiti ali oddati v podizvajanje (v celoti ali delno). Vsakršno odstopanje ali oddajanje v podizvajanje je neveljavno ab initio.

10.7 Višja sila

Družba DG1 ni odgovorna za zamude ali neizpolnjevanje obveznosti zaradi vzrokov, na katere nima razumnega vpliva, med drugim zaradi višje sile, vladnih ukrepov, vojne, naravnih nesreč, stavk, državljanskih nemirov, zavrnitve dela, požarov, okvare opreme, storitev ali sistemov tretjih oseb.

Če pride do takšne zamude, se šteje, da so obveznosti izpolnitve podaljšane za obdobje, ki je enako zamudi.

10.8 Veljavno pravo

Ta sporazum velja in se razlaga v skladu z zakoni province Britanska Kolumbija in zveznimi zakoni Kanade, ki se tam uporabljajo, in vsaka od strank se nepreklicno strinja, da se podreja izključni pristojnosti sodišč te province, razen v primeru zahtevkov za sodno prepoved ali posebno izpolnitev s strani družbe DG1.

10.9 Razveljavitev in opustitev

Če pristojno sodišče katero koli določbo tega sporazuma razglasi za neveljavno, preostale določbe kljub temu ostanejo v veljavi.

Če družba DG1 ne bo vztrajala pri doslednem izpolnjevanju katere koli določbe tega sporazuma ali uveljavljala katere koli pravice ali pravnega sredstva iz tega sporazuma, se to ne bo razumelo kot odpoved ali opustitev pravice družbe DG1, da uveljavlja ali se sklicuje na katero koli od teh določb.

10.10 Izvozna skladnost

Strinjate se, da zakoni o nadzoru izvoza ter drugi veljavni izvozni in uvozni zakoni Kanade in ZDA urejajo vašo uporabo storitve, vključno s tehnologijo DG1.

Izjavljate, da niste državljan države, na katero je bil uveden embargo, niti prepovedan končni uporabnik v skladu z veljavnimi izvoznimi ali protiterorističnimi zakoni, predpisi in seznami Kanade ali ZDA.

Strinjate se, da storitve ali tehnologije ne boste uporabljali ali izvažali, niti ne boste dovolili tretji osebi uporabljati ali izvažati na način, ki bi kršil veljavno zakonodajo, med drugim tudi veljavne zakone in predpise o nadzoru izvoza in uvoza.

Ti pogoji uporabe so prevedeni iz angleškega jezika. V primeru odstopanj med izvirnimi pogoji uporabe v angleškem jeziku in slovenskim prevodom, prevlada angleška različica.