0 Giỏ hàng
0 Thêm tất cả sản phẩm đang lật vào giỏ hàng Lật lại
Marketing

Marketing

Tận dụng các chiến dịch được cá nhân hoá qua nhiều kênh khác nhau để tạo dựng lượng khách hàng tiềm năng chất lượng.

Cơ sở dữ liệu khách hàng toàn diện

Tìm hiểu thị hiếu khách hàng để tăng lợi tức đầu tư cho các chiến dịch marketing.

360 client view mobile


Tự động hóa

Tạo các chiến dịch tự động và thiết lập các yếu tố kích hoạt tự động giúp giao tiếp với các liên hệ.

automation


Trình tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu tùy theo mong muốn và thu thập thông tin về các liên hệ để làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu.

form creator


multichannel

Trình tạo chiến dịch đa kênh

Hệ thống gửi chiến dịch đa kênh của chúng tôi cho phép bạn phân nhóm và xác định đối tượng cụ thể thông qua nhiều kênh khác nhau như bản tin qua e-mail, thông báo đẩy trên trình duyệt và SMS. Hệ thống này cho phép bạn cá nhân hóa và tăng hiệu quả chiến dịch bằng cách tiếp cận đúng người với đúng thông điệp vào đúng thời điểm. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cho các hoạt động marketing trong tương lai.

multichannel


Phân nhóm và xác định đối tượng

Phân nhóm khách hàng theo các thuộc tính tuỳ ý để sắp xếp cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu của riêng bạn.

segment

Khả năng sinh lời

Nắm rõ số tiền bạn đã chi cho marketing và số tiền nhận về từ khách hàng.

Mẫu e-mail

Chọn một trong nhiều mẫu sẵn có để sáng tạo những bản tin độc đáo và mang đậm cá tính riêng.

Thống kê nhận - gửi thư nâng cao

Dễ dàng theo dõi hiệu suất chiến dịch với bảng điều khiển tổng quan giản lược của DG1. Theo dõi tỷ lệ nhấp xem, tỷ lệ mở e-mail và số liệu thống kê đăng ký/hủy đăng ký bản tin.